TPD İstanbul Şubesi Güz Dönemi Eğitim Etkinlikleri
 
Bilimsel Araştırma Yöntemleri- Temel/orta Düzeyde SPSS Uygulamalı Biyoistatistik Eğitimi
 
   
 Bülent Kadri Gültekin   
 
     
 Hüseyin Güleç 
 
Erkal Erzincan
 
 
17-18 Şubat 2018
Cumartesi-Pazar
 
10:00-16:00
 
 

Başvuru: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

YER: Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi 

 

Meşrûtiyet mah. Halaskargazi cad. No:128 K:1 Şişli istanbul  

(Site katlı otopark karşısı, Kütahya Porselen yanı)

 

 

Not : Katılım 50 kişi ile sınırlandırılmıştır.Lütfen kayıt yaptırınız.

Türkiye Psikiyatri Derneği üyelerine ücretsiz olup kayıtta öncelik verilecektir.

 

 

 

 

*TPD İstanbul şubesinin eğitimlerini internet sitemizden (tpdistanbul.psikiyatri.org.tr )

 ya da http://www.psikiyatritoplantilari.com adresinden takip edebilirsiniz 

 

*  TPD'ye üyelik işlemlerinizi, Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Şube sekreterimiz Emel Şen Kaynak ile iletişime geçerek, TPD İstanbul Şubesi eğitimlerinde, Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde ya da Klinik Eğitim Sempozyumu'nda TPD Standı'nda yapabilirsiniz .

 

 

* Aidat ödemelerinizi www.psikiyatri.org.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

 

Dr. Alişan Burak Yaşar

 

TPD İstanbul Şubesi YK adına

 

Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri

 
 
Eğitim İçeriği
 
 

 

 
 
 1. Bir makalenin anatomisi
 2. Bilimsel yayınlarda istatistik ve önemi
 3. Araştırma tipleri
 4. Kanıta dayalı tıp/psikiyatri
 5. Psikiyatride psikometri: Temel kavramlar
 6. Biyoistatistikte temel kavramlar = p değeri, ortalamalar, değişken türleri,  güven aralığı vb.
 7. Tanımlayıcı İstatistikler
  1.  Merkezi eğilim ölçütleri (Ortalama, Ortanca, Mod)
  2. Yayılım Ölçütleri (Normal Dağılım, Standart Sapma, Varyans, Persantil)
 8. Oranların Karşılaştırılması
  1. Ki-kare Testi
  2. Fisher Testi
  3. McNemar testi
 9. Ortalamaların Karşılaştırılması
  1. Student t Testi/Mann – Whitney U
  2. Bağımlı Gruplar t Testi/Wilcoxon Testi
  3. Tek yönlü ANOVA/Kruskal  Wallis
 10. Korelasyon Analizleri
 

Özgeçmiş
 
Doç.Dr.Bülent Kadri Gültekin

1993 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. Ardahan’da mecburi hizmet sonrası başladığı Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı uzmanlık eğitimini 2002 yılında bitirdi. Kars Ana Çocuk Sağlığı ve Aile planlama merkezinde 1 yıl Halk Sağlığı uzmanı olarak görev yaptı. Daha sonra Adnan Menderes Üniversitesinde psikiyatri eğitimine başladı. 2009 yılında mezun olarak Bolu İzzet Baysal Ruh ve Sinir hastalıkları hastanesi ve sonrasında Erenköy RSHEAH’de psikiyatri uzmanı olarak görev yaptı. 2014 yılında psikiyatri doçenti oldu. Halen Erenköy RSHEAH’de görev yapmaktadır.
Özellikle psikiyatri ile halk sağlığı uzmanlığının kesişim alanları olan epidemiyoloji, toplum psikiyatrisi, koruyucu psikiyatri, kanıta dayalı tıp/psikiyatri ilgilendiği alanlardır. Anksiyete bozuklukları ve varoluşçu psikiyatri ilgilendiği diğer psikiyatri alanlarıdır.

Doç.Dr.Hüseyin Güleç
 1989 yılında İsstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden mezun olmuştur. Karadeniz Teknik Üniversitesi Psikiyatri Anabilim Dalı'ndan uzmanlık eğitimi almış ve Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları'nda göreve başlamıştır. 2010 yılında psikiyatride doçent olmuştur. Aynı tarihten itibaren eğitim görevlisi olarak görev yapmaktadır. 
Bedenselleştirme, şizofreni, psikiyatride ölçme, uyku tıbbı, şiddet/saldırganlık, 
kişilik bozuklukları, nörobilim ve genel psikiyatri konularında çalışmaları bulunmaktadır. 

Uz.Dr Erkal Erzincan

1983 Erzincan doğumludur. 2008 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun olmuş; 2014 yılında Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 

 

psikiyatri uzmanlık eğitimini tamamlamıştır. Bingöl Devlet Hastanesi'nde bir süre çalışmıştır. 2014 yılı Aralık Ayından beri Erenköy Ruh ve Sinir 

 

Hastalıkları Hastanesi'nde  çalışmaktadır. Bağımlılık, Biyoistatistik, Ruhsal Travma, Anksiyete Bozuklukları ilgilendiği alanlarıdır.

 

Friday the 3rd. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Resmi Web Sayfası - Joomla Templates