Değerli TPD İstanbul Şubesi Üyeleri ve Meslektaşlarımız,
 
TPD İstanbul Şubesi’nin 11. Olağan Genel Kurulu 11 Şubat 2018 tarihinde, yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde 25 Şubat 2018 tarihinde saat 11.00'de TPD İstanbul Şube binasında yeterli çoğunluk aranmaksızın toplanacaktır.
 
Şubemizin 2018-2020 yılı için yönetimini üstlenecek yeni yönetim kurulu üyeleri, denetleme kurulu üyeleri ve delege seçimlerinin yapılacağı 11. Olağan Genel Kurula tüm üyelerimizin katılımını beklediğimizi bildirir, saygılarımızı sunarız. 
 
 
TPD İstanbul Şubesi Yönetim Kurulu adına
Fatih Öncü
Şube Başkanı
 
 
Adres: Halaskargazi Caddesi, Site Apt. No:128 K:1 Şişli–İstanbul 
  
                   
GÜNDEM:
1.     Açılış ve Yoklama,
2.     Kongre Başkanlık Divanı Seçimi,
3.     Saygı Duruşu,
4.     Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Mali Raporun okunması ve tartışılması,
5.     Denetleme Kurulu raporunun okunması ve tartışılması,
6.     Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu’nun aklanması,
7.     Tahmini Bütçenin görüşülmesi ve onaylanması,
8.     Yeni Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu asil ve yedek üyelerinin ve Genel Merkez Delegelerinin seçimi,
9.     Dilekler ve temenniler
 
10.  Kapanış.
Friday the 3rd. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Resmi Web Sayfası - Joomla Templates