Önemli Uyarı: Kontenjanın sınırlı olması nedeniyle kayıtta TPD İstanbul Şubesi üyesi meslektaşlarımıza öncelik verilecektir. Şubemizce düzenlenen uzun süreli grup etkinliklerinde ve modüler eğitimlerde kısıtlı kontenjan sebebiyle devamlı katılıma önem verilmektedir. Kayıt yaptırıldığı halde düzenli katılım gösterilmemesi, düzenli katılım gösterilebilecek diğer üyelerimizin mağduriyetine neden olmaktadır. Bu nedenle uzun süreli  grup etkinliklerinde ve modüler eğitimlerde kayıt yaptırdığı halde düzenli katılım göstermeyen üyelerimiz TPD İstanbul Şubesi'nin diğer kısa ya da uzun süreli seminer-eğitimlerinde ve şubemizce verilecek bursların başvurularında öncelik haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt yaptırdığı halde katılım gösteremeyecek olan üyelerimizin, diğer üyelerin de eğitim ve seminerlerden faydalanabilmeleri için kayıtlarını mutlaka iptal ettirmelerini önemle rica ederiz.
 
________________________________________________________________________________
 
Seminer Programı 
 
16 Şubat 2017     20:30-22:30
16 Mart 2017       20:30-22:30
11 Mayıs 2017     20:30-22:30
8 Haziran 2017    20:30-22:30
 
 
Seminer İçeriği
 
Psikanaliz 1896 yılındaki doğumundan bu yana sürekli bir evrimleşme ve gelişim göstermektedir. Geride kalan 120 senede kuramsal, klinik ve teknik pek çok değişim olmuştur. Bu gelişimin en somut özelliklerinden biri, kuram, klinik ve teknikte yeni anlayışlar ve yaklaşımların ortaya çıkışıdır. Bugün itibariyle psikanalizin içinde dört ana ekolün yapılandığını görürüz: Dürtü-savunma Ekolü; Ben Psikolojisi, Nesne İlişkileri ve Kendilik Psikolojisi.
 
Bu toplantılarda bu dört ekol kuramsal, klinik ve teknik yönleriyle ele alınacaktır. Seans odasındaki müdahalelerin farkları, patolojiye yaklaşımları, temel kavramları (aktarım, karşıaktarım, düş, direnç, savunmalar, yorumlama) ele alışları incelenecektir.
 
 
Yavuz Erten  
 
Eğitim ve süpervizyon analisti ve klinik psikolog. Uluslararası Psikanaliz Birliği (IPA) ve Psike İstanbul üyesidir. İçgörü Psikoterapi Merkezi'nin kurucusudur. İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde yarı-zamanlı öğretim üyesidir. Psike İstanbul (İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği) kurucu üyesi, ve Yönetim Kurulu Başkanı ve Eğitim Komitesi Başkanıdır. Erten’in psikanaliz üzerine yazılarından oluşan Karanlık Odadaki Suretler(2010) başlıklı bir kitabı vardır. Psikanalizden Dinamik Psikoterapilere (1999) kitabının Cahit Ardalı ile birlikte, yazarıdır. Psikanalizin Öteki Yüzü: Heinz Kohut (2003) ve Bilim ve Felsefe Açısından Ruhsallık Bilgileri (2006) kitaplarının editörlerindendir. Suret dergisinin yayın kurulu üyesidirÇeşitli dergilerde yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. 
 
 
 
*TPD İstanbul şubesinin eğitimlerini internet sitemizden (tpdistanbul.com) ya da http://www.psikiyatritoplantilari.com adresinden takip edebilirsiniz.   

*TPD'ye üyelik işlemlerinizi, Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Şube sekreterimiz Emel Şen Kaynak ile iletişime geçerek, TPD İstanbul Şubesi eğitimlerinde, Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde ya da Klinik Eğitim Sempozyumu'nda TPD Standı'nda yapabilirsiniz .

*Aidat ödemelerinizi www.psikiyatri.org.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.
 
*Dernek Adresi: Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sok. No:20 K:1 D:1 Taksim / Beyoğlu - İSTANBUL   Tel: 0212 244 96 66 /67
Wednesday the 1st. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Resmi Web Sayfası - Joomla Templates