*TPD İstanbul şubesinin eğitimlerini internet sitemizden (www.tpdistanbul.com) ya da 
http://www.psikiyatritoplantilari.com adresinden takip edebilirsiniz.   

 

 

*TPD'ye üyelik işlemlerinizi, Şube Yönetim Kurulu Üyeleriyle, Şube sekreterimiz Emel Şen Kaynak ile iletişime geçerek, TPD İstanbul Şubesi eğitimlerinde, Ulusal Psikiyatri Kongresi'nde ya da Klinik Eğitim Sempozyumu'nda TPD Standı'nda yapabilirsiniz .


 * Aidat ödemelerinizi www.psikiyatri.org.tr adresinden online olarak gerçekleştirebilirsiniz.

 

*Dernek Adresi: Şehit Muhtar Mahallesi, Öğüt Sok. No:20 K:1 D:1 Taksim / Beyoğlu - İSTANBUL   Tel: 0212244 96 66 /67


Dr. Alişan Burak Yaşar

 

TPD İstanbul Şubesi YK adına

 

Şube Bilimsel Toplantı Sekreteri

 

 

 

PSİKANALİZİN KEŞFİ

 

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud,  1895-1902 yılları arasında sürdürdüğü otoanalizi ile psikanalizin keşfini gerçekleştirir. Sistematik otoanalizi sırasında W. Fliess ile yazışmaları ve kendi rüyalarının analizi çok önemli temel akslardır. 

Freud’un “Rüyaların Yorumu” adlı yapıtının kaleme alınması ve basıma hazırlanması kendi otoanalizi ile paralel gider. Yine bu süreçte “Gündelik Hayatın Psikopatolojisi” adlı yapıtı da ortaya çıkar.

Freud’un yaratıcı ruhsal çalışması ilgi alanları ile beslenir ve kışkırtılır.Edebiyat, Arkeoloji, Tarih gibi alanların yanı sıra bilimsel yazılar, seyahatler ve seyahat hayalleri, hayran olduğu yaratıcı yazarların yapıtları otoanalizini zenginleştirir. 

Bu süreçte önce rüyaların anlamını keşfeder. Babasının hastalığı ve ardından kaybının ortaya çıkardığı yas, ruhsal çalışmasını şiddetlendirir ve onu OedipusKompleksinin keşfine taşır. Otoanalizinden elde ettiği bilinçdışı malzemeyi,kendi hastalarından dinledikleriyle tamamlamaktadır. Rüyaları, çocukluk anıları, sakar eylemler, unutkanlıklar ve dil sürçmelerini analiz ederek ruhsal çalışmasını sürdürür. 1897’de “ Gerçek cinsel baştan çıkarma varsayımı” ndanvaz geçer. Kastrasyon Kaygısını tanımlar. 1902’de Fliess’e olan aktarımını çözümlemesiyle de sistematik otoanalizi tamamlanır. Ancak bütün yaşamı boyunca Freud’un kendisi üzerine olan ruhsal çalışmasını sürdürdüğü ve otoanaliz örneklerinden söz ettiği bilinmektedir.

Sistematik otoanalizinin tamamlandığı dönemi “Espriler ve Bilinçdışı ile ilişkileri” ve “Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme” adlı yapıtları izler. Çocuk Cinselliğinin Keşfinin ortaya çıkardığı düşünceler dile getirilir. Ardından gelen ünlü vakaları “Dora” ( 1905), “Küçük Hans” (1909) “Fare Adam” ( 1909) ile psikanalizin ilk dönemi olarak tanımlanacak süreç tamamlanır.

Bu seminerde, psikanalizin ilk yılları ve Freud’un otoanalizi ele alınacak; Freud’un yaratıcı süreci ve bu süreçteki yaratıcılığını ortaya çıkaran etkenler tartışılacaktır. 

 

 

 

Ayça Gürdal Küey

Psikiyatr, Psikanalist.

İstanbul Psikanaliz Derneği Kurucusu ve 2010-2014 yılları arasındaki Başkanı. Formatör analist. Paris Psikanaliz Kurumu ve Uluslararası Psikanaliz Birliği üyesi.

Türk Nöropsikiyatri Derneği Üyesi, 1994-2004 yılları arasında YK Üyesi

Türkiye Psikiyatri Derneği Üyesi, 1996-2006 yılları arasında TPD Yeme Bozuklukları Bilimsel Çalışma Birimi Koordinatörü

Dünya Psikiyatri Birliği “Psikiyatri İçinde Psikanaliz” seksiyonu kurucusu ve 2001-2014 yılları arasında Yönetim Kurulu üyesi

Psikanaliz Yazıları Dergisi Yayın Kurulu üyesi, Bağlam Yayınları düş/düşün dizisi editörü

 

Yeme Bozuklukları ve Psikanaliz alanında çeşitli yazıların ve kitap bölümlerinin yazarı

Wednesday the 1st. Türkiye Psikiyatri Derneği İstanbul Şubesi Resmi Web Sayfası - Joomla Templates